Il CLA

aula studio

El Centro Linguistisco di Ateneo (CLA) cural'organització d'activitats didàctiques, científiques i serveis relacionatatsamb l'aprenentatge de llengües.
El Centro Linguistisco di Ateneo ofereixserveis a tots els seus estudiants matriculats a qualsevol Departament, aCursos d'Especialització, Cursos de Perfeccionament, Cursos de Màster, així coma doctorants, estudiants de Practicum, professors i personal A TA de laUniversitat.

El CLA tambédesenvolupa activitats de suport per al reconeixement de crèdits universitarisi per a la obtenció de certificats internacionals. D'acord amb les prioritatsinstitucionals, també ofereix d'altres activitats de formació, traducció,interpretació i d'actualització i qualificació per a professionals que esdediquen a la formació lingüística tant per a organismes i institucions universitàriesi no, mitjançant la signatura de convenis específics.