CLA - Università di Napoli

Università degli studi di Napoli Federico II

ACTIVITATS

diverse lingue

D'acord amb els seus objectius institucionals, el CLA organitza múltiples activitats destinades a promoure l'aprenentatge, la pràctica i l'estudi de llengües estrangeres i de l'italià  L2/LE. Aquestes activitats es poden articular a través de cursos annuals presencials i/o intensius,  cursos d'autoaprenentatge i en línea, cursos amb finalitats específiques (ERASMUS) i creació de grups per als tàndems lingüístics.
A més, el CLA proporciona suport  per a la formació lingüística en els varis Departaments amb la descentralització del seu personal d'ensenyament.